O projektu

Na potrále artarena.cz mohou autoři publikovat svá díla, která jsou členěna do tří kategoriíí – malba, kresba, ilustrace a dále mohou publikovat pozvánky na výstavy a jiné obdobné akce. Všichni registrovaní autoři mají on-line přístup do svého uživatelského účtu (galerie), kde mohou editovat své údaje, díla a výstavy.

Pokud autor určí dílo k prodeji, kupující kontaktuje přímo autora, jako prodávajícího.

Na portále jsou k dispozici také všechny kontaktní údaje na autory. Dále je k dispozici přehled výstav registrovaných i neregistrovaných autorů. Neregistrovaní autoři nebo galerie mohou posílat pozvánky určené k publikaci na kontaktní email artareny.

* prezentace, prodej a inzerce na portále artarena.cz je zdarma.